Gordon Moore’s famous calculation of the gains in power and economy that would drive chip production continues to have profound implications for every enterprise, no matter what the sector. But most of us have difficulty grasping the full impact of what Moore has laid out. Our handicap is that we are laboring under the illusion that the impossible is impossible.

Każdy kto choć trochę interesuje się technologią na pewno słyszał o prawie Moore’a. Najbardziej popularna jego wersja mówi, że moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 24 miesiące. Prawo to zostało sformułowane w 1965 roku i po drobnych korektach sprawdza się aż do dzisiaj.

Niby prawo powszechnie znane, ale mimo wszystko mała ilość ludzi czy organizacji wykorzystała je do planowania swoich działań. Większość z tych, którym udało się pokonać wewnętrzne obawy i wykorzystali tę zależność do “przewidywania” przyszłości, osiągnęło spektakularne sukcesy. Jedną z takich firm jest Google.

Często mnie zastanawia, skąd biorą się predyspozycje niektórych ludzi, do podejmowania tego typu ryzyk. Może po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że czymś ryzykują? A może to jednak dobrze skalkulowane ryzyko?